JCI MEMBER

明石の魅力発掘委員会
明石の魅力発掘委員会

趣味

なし

座右の銘

なし
赤崎工業
赤崎 亮
akasaki ryo